افتتاحیه 7دستگاه ترک میکسر جدید با حضور شهردار محترم اصفهان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید