معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید

 امروزه کلان شهرهای جهان شاهد بروز پدیده ها، مسائل و مشکلات متعددی در زمینة مديرت شهري، حفظ منابع تجديد ناپذير و الگوي مصرف آنها و توسعة پايدار در ابعاد مختلف هستند که موضوع حمل و نقل و ترافيک متأثر از بسياري از اين موارد و اثرگذار بر آن هاست. به وجود آمدن و تكامل شاخه هاي مختلف تخصصي مرتبط با مديريت و برنامه ريزي شهري از يك طرف منجر به كارگيري ابزار و روش هاي نوين و اعمال ابعاد مختلف مسائل شهرنشيني در تصميم گيري ها شده است و از طرف ديگر تعامل و اثرپذيري علوم و فنون به كار رفته به يك چالش مهم تبديل شده است.

            مسأله محیط زیست و ایجاد توازن و توسعه پایدار شهري موضوعي است که همة تدابير و راهکارهاي مديريت شهري را تحت الشعاع خود قرار داده است و بي توجهي به آن منجر به لطمات جبران ناپذيري مي شود که به پيکر شهر و شهروندان وارد مي آيد.

            در این میان، مهندسی و برنامه ریزي حمل و نقل و ترافيک مبتني بر چهار اصل مهندسي، آموزشي اجراي مقررات و محيط زيست، تنها راه فراروي مديريت حمل و نقل شهري ست که مي تواند ضمن اثرپذيري از ساير شئون مديريت شهري نظير معماري، شهرسازيف محيط زيست و ... به ايجاد و الگوي متوازن سکونت و فعاليت در کلان شهرها كمك نمايد.

            اهمیت و جایگاه ویژة شهر اصفهان در بین شهرهاي جهان به لحاظ تاريخي، فرهنگي و معماري و شهرسازي، و فعاليت هاي ارزشمند مديريت شهري در طول قرن هاي گذشته موجب ايجاد فضاها، بناها و آثار و ابنية شهري و هويت ارزشمند تاريخي شده است؛ به گونه اي که هر رهگذري را مجذوب و شيفتة خود مي نمايد. اين موضوع از طرفي بيانگر ارزش اقدامات انجام گرفته است، و از طرف ديگر
مسؤولیت پذیری و قدرشناسی ما و آيندگان را در جهت حفظ اين آثار و توسعه و تکامل پايدار شهر طلب مي نمايد، تا آيندگان نيز اصفهان را به عنوان شهري نمونه و پيشتاز در عرصة توسعه و تکامل پايدار بشناسند.

            موضوع دیگری که مؤید اهمیت دوچندان حمل و نقل و ترافيک در کلان شهري نظير اصفهان است، ويژگي هاي خاص تاريخي و جغرافيايي شهر است که اجراي روش هاي مرسوم مديريت و توسعة حمل و نقل شهري را با مشكل مواجه مي سازد. بدين منظور، تدوين برنامه هاي جامع مديريت شهر در افق هاي كوتاه مدت و بلندمدت، منطبق بر اهداف و آرمان هاي در خور شهر، تنها راه براي انجام
فعالیت های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک است.

معاونت حمل و نقل و ترافیک دارای مدیریت ها و بخش هاي مختلف مي باشد که به شرح ذيل معرفي مي گردد.

 

اداره کل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک

      این مدیریت به عنوان هسته مرکزی تحقيقات ، پژوهش، ارزيابي و برنامه ريزي از جايگاه ويژه ايي در معاونت حمل و نقل و ترافيک برخوردار است.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی از گذشته نيز به عنوان يکي از ارکان مهم اين معاونت بوده که رسالت آن شناخت مشکلات ترافيكي، انجام مطالعات راهبردي و ارائه راهكار به منظور ارتقاء سطح كيفيت خدمات حمل و نقلي و روان سازي ترافيكي در جهت نيل به اهداف و آرمانهاي حوزه مي باشد كه در قالب ايده پردازي، مشاوره، نظريات كارشناسي، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات موجود، شبيه سازي ، بهينه سازي و ارائه افكار، ايده ها، طرحهاي نو و راه حل به انجام ماموريت خود پرداخته است.

این مدیریت هم اکنون با توجه به سند چشم انداز ، در راستای انجام فعاليت هاي تحقيقاتي، پژوهشي و مطالعاتي گام برداشته و با در نظر گرفتن خط مشي مديريت کيفيت، بر کيفيت انجام پروژه ها ، طرح ها و برنامه هاي مرتبط حمل و نقل و ترافيک نظارت مي نمايد. همچنين با نگاهي به آينده جهت برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلندمدت اقدامات متعدد و گامهاي بزرگي از جمله انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك برداشته است. انجام تحقيقات و مطالعات، بررسي راهكارها و طرحهاي پيشنهادي جهت ايجاد ساختارها و بسترهاي موردنياز، پيش بيني و برنامه ريزي با فرايندهاي علمي و تخصصي كشف علتها و معلول ها با هدف جلوگيري از ايجاد مشكلات؛ محاسبه ارزيابي و آينده نگري وضعيت عبور و مرور در سطح شبكه معابر شهري با نگاه جامع و كلان در تمامي بخشهاي مرتبط از جمله فعاليتهاي اين مديريت است كه در ۳ بخش اطلاعات و داده پردازي، برنامه ريزي و پژوهش و شبكه معابر GIS و کاربری زمین عینیت مي يابد.

 

اداره کل امور اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک

امور مربوط به مهندسي ترافيک را در خصوص ارائه طرح هاي اصلاح هندسي معابر، تعيين تابلوهاي راهنماي مسير، طرحهاي ايمني، طرحهاي ايمني كارگاهي ، جانمايي پلهاي عابر پياده، ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي و ... را به انضمام بررسي و تحقيق در خصوص دستيابي به راهكار بهينه سازي متوازن و متناسب ناوگان حمل و نقل عمومي با شبكه معابر شهري را به عهده دارد اين اداره در حال حاضر با ۲ واحد ترافيك شهري و حمل و نقل عمومي مشغول به فعاليت مي باشد .

بخش دیگری از این اداره کلوظيفه نظارت و ايجاد
هماهنگی های لازم بین بخشها و ادارات درون سازمانی و برون سازماني را با هدف اجراي بهينه و مؤثر در طرحها و پروژه هاي ترافيکي و همچنين پيگيري اجراي طرحها، انعقاد قراردادها و تدوين و نظارت بر مباحث بودجه ايي معاونت حمل و نقل و ترافيک را به عهده دارد مديريت نظارت و هماهنگي امور مناطق مي باشد. اين مديريت داراي واحدهاي هماهنگي – واحد نظارت- واحد پیمان و بودجه
می باشد.

 

واحدآموزش

            واحدآموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک از بخشهای ارزشمند و نقش آفرین در ارتقاء سطح فرهنگ رفتاری ترافيک در سطح جامعه است که با بهره جويي از مشاوران و کارشناسان خبره و براساس اصول روانشناختي ارتباطات و روشها و افكار نوين، متنوع ، به روز و منطبق بر نيازها و علائق جامعه بومي اهداف آموزشي حوزه حمل و نقل و ترافيك را در قالب اجراي پروژه هاي متعدد آموزشي با سياستهاي موردنظر به پيش مي برد.

ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی شهروندان در سنین مختلف، همچنین ارائه دوره هاي آموزشي ويژه سنين مختلف، تاليف، تدوين و توليد محتواهاي ترافيکي براي مباحث آموزش ترافيک تنها بخشي از اقدامات واحد آموزش حوزه حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان است.

 

مرکز مدیریت و کنترل ترافیک

            مرکز مدیریت و کنترل ترافیک از مدیريتهاي تخصصي و اثر بخش در تصميم گيري هاي معاونت حمل و نقل و ترافيک است كه با استفاده از ابزار و تجهيزات مختلف و متنوع ترافيكي علاوه بر وظيفه بسط و گسترش شبكه منسجم ، هماهنگ، و متوازن، با بهره گيري از تكنولوژي ها و تجهيزات تأثيرگذار وظيفه كنترل، نظارت و مديريت عبور و مرور و تردد وسايل نقليه را در غالب مهندسي ترافيك عهده دار است.

            این مدیریت دارای بخشهاي (بهينه سازي تقاطع ها) (تحقيق و توسعه، GIS و نظارت بر اجرا) (نظارت تصویری) و (تعمیرات و نگهداری) است.

 

ستاد معاینه فنی خودرو

            این ستاد از مدیریت های تحت پوشش معاونت حمل و نقل و ترافيک است که جهت اجراي قانون جلوگيري از آلودگي هوا و برنامه ريزي شهرداري براي ايجاد فرآيند کنترل مستمر وسايل نقليه از نظر آلايندگي هوا و همچنين پيگيري محور پنجم طرح جامع کاهش آلودگي هوا مبني بر استقرار و گسترش ايستگاههاي معاينه فني خودرو كلانشهرها با هدف ارتقاء ايمني و سلامت تردد خودروها و كنترل اصالت وسايل نقليه ايجاد شده است.

            در حال حاضر ۲۳ ایستگاه در سطح استان اصفهان (شامل ۲ مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو) تحت پوشش ستاد مرکزي معاينه فني خودرو قرار دارند که با توجه به سهم ۷۰% درصدي وسايل نقليه موتوري در آلودگي هواي شهر اصفهان پرداختن به گسترش ايستگاههاي معاينه فني و بكار گرفتن الزامات قانوني براي هدايت رانندگان به سمت كنترل نوبه اي خودرو را ضروري مي نمايد.

واحد ITS  و سامانه های هوشمند

بهروری چشمگیر از سامانه های هوشمند در مباحث مهندسی حمل و نقل و ترافيک، جايگاه ويژه اي به اين بخش اعطا کرده به گونه اي که حوزه حمل و نقل و ترافيک از سال ۱۳۹۳ با راه اندازي واحد سامانه هاي هوشمند، ضمن تفكيك آن تمامي پروژه ها و قراردادهاي مرتبط با تجهيزات ITS و سامانه های هوشمند را به این بخش واگذار نموده است.

یقیناً با توجه به اهمیت جایگاه تکنولوژي در حوزه حمل و نقل و ترافيک، اين واحد مي تواند نقشي اثربخش و کارآمد در مديريت ترافيک شهري ايفا كند.

 

شرکتها و سازمانهای وابسته به معاونت حمل و نقل و ترافیک :

۱-    سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

۲-    سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان

۳-    سازمان مدیریت بار و کالای درون شهری

۴-    سازمان قطار شهری

۵-    شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه

۶-    شرکت مهندسی نیک اندیش

7- شرکت بهره برداری مترو منطقه اصفهان

  • اصفهان خیابان اشراق شمالی، جنب ساختمان نظام مهندسی، معاونت حمل و نقل و ترافیک
  • 031-34593737