مشخصات کلی

رسول امینی
1351
مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان
پنجشنبه, 15 آبان 1399, 09:13

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان 1397 درحال خدمت
کد محتوا 23030

برچسب ها