سال جهش تولید
  • 1399-07-23 19:32
  • كد محتوا:20920
آخرین وضعیت ترافیکی خیابان های شهر اصفهان

تردد خودروها در هر دو مسیر بزرگراه شهید خرازی و مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام خمینی به علت وجود ترافیک به کندی صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار ايمنا و بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان امروز (چهارشنبه٢٣ مهرماه) ساعت١٩ در مسیر شمال به جنوب خیابان کاوه، هر دو مسیر خیابان مسجدسید، هر دو مسیر خیابان عبدالرزاق، طول خیابان شمس آبادی به صورت رفت و برگشت، مسیر شمال به جنوب خیابان چهارباغ پایین، هر دو مسیر خیابان کمال اسماعیل، طول خیابان شهید مطهری به صورت رفت و برگشت، هر دو مسیر بلوار ملت، خیابان توحید در هر دو مسیر ، طول خیابان حکیم نظامی به صورت رفت و برگشت و هر دو مسیر خیابان چهارباغ بالا ترافیک سنگین است.