سال جهش تولید
  • 1399-07-07 08:02
  • كد محتوا:20288
افزایش ۶۷ درصدی بودجه شهر دوستدار کودک

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به افزایش بودجه شهر دوستدار کودک، گفت: بودجه ۱.۵ میلیارد تومانی سال گذشته بخش عمرانی و برنامه‌های ترویجی دوستدار کودک با ۶۷ درصد افزایش به سه میلیارد تومان در سال‌ جاری رسیده است.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: بودجه سال ۹۹ شامل یک و نیم میلیارد تومان عمرانی و یک و نیم میلیارد تومان برنامه‌های ترویجی است که در بودجه جاری شهرداری مرکزی دیده شده است.

وی با بیان اینکه شهر اصفهان در سال ۹۷ به صورت پایلوت به عنوان نخستین شهر دوستدار کودک کشور انتخاب شد، گفت: سال ۹۷ اصفهان میزبان همایش سه روزه در اصفهان با حضور ۳۱ استان کشور و اساتیدی از یونیسف و کشورهای سوئد و آلمان بود تا ابعاد مختلف شهر دوستدار کودک برای شرکت کنندگان تبیین شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه در حال حاضر این کلانشهر در دومین مرحله یعنی دریافت نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک قرار دارد، ادامه داد: شهر اصفهان به عنوان نخستین شهر کشور با تدوین گزارش وضعیت سنجی و با ایجاد ساختار حقوقی مناسب، زمینه هم‌افزایی و یکپارچگی میان دولت و سایر ذی‌نفعان از جمله نهادهای مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانان را فراهم کرده و با تقویت مشارکت کودکان، شفاف سازی فرآیند ایجاد شهر دوستدار کودک در تمامی مراحل ارزیابی یکپارچه، تدوین اهداف، اجرا و نظارت، تعیین شاخص‌های شهر دوستدار کودک مورد تأیید یونیسف، برنامه اقدامات اجرایی شهر دوستدار کودک و ابزارهای پایش آن را با مشارکت کودکان و تمامی ذی‌نفعان حوزه کودک تدوین و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است.

وی تصریح کرد: ابتدای سال‌جاری حدود ۱۲ استان برای پیوستن به شبکه شهر دوستدار کودک ورود پیدا کرده که به سه بخش کلان‌شهری، میان شهری و شهرهای کوچک تقسیم بندی شدند.

حسینی‌نیا با اشاره به برگزاری نخستین کارگروه عملیاتی شهر دوستدار کودک با محوریت اداره شهر دوستدار کودک توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و با حضور نمایندگان معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان، خاطرنشان کرد: در این جلسه ضمن تاکید بر شرح اقدامات اجرایی شهر دوستدار کودک، گزارشی از روند تصویب و تهیه گزارش وضعیت سنجی و تدوین برنامه اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان با مشارکت کودکان و ذی‌نفعان داده شد و سپس دیدگاه‌های نمایندگان سازمان‌ها و مناطق ۱۵ گانه در خصوص اقدامات تعریف شده در برنامه اقدام اجرایی دریافت شد و در ادامه برای اجرایی شدن این برنامه‌ها و نوع همکاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی با بیان اینکه عنوان شهر دوستدار کودک تنها یک شعار نیست، گفت: ایجاد پارک‌های موضوعی و اهمیت به رشد و ایجاد مهارت در کودکان، طراحی سایت‌های بازی بر اساس بافت فرهنگی و اجتماعی هر محله، توجه به استانداردسازی و ایمن‌سازی فضاهای مخصوص به کودکان، حق برخورداری همه کودکان شهر از امکانات، برسی شاخص‌ها و نمونه‌های جهانی و بومی‌سازی آن طبق طرح‌های تفضیلی موجود، توجه به همه گروه‌های سنی مورد مخاطب شهر دوستدار کودک و اهمیت به نظرات کودکان در روند اجرایی اقدامات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از موارد مطرح شده در جلسه کارگروه عملیاتی شهر دوستدار کودک عنوان کرد.