اولویت‌بندی مناطق برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD)

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: اولویت‌بندی مناطق مناسب برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD) مورد مطالعاتی شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه صنعتی اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: امروزه بسیاری از شهرها به علت نبود یک هماهنگی لازم بین طراحی کاربری زمین و سیاست‌های حمل‌ونقل با مشکلات فراوانی از جمله تراکم ترافیک، آلودگی هوا و پراکندگی شهری مواجه است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی رویکرد برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار شهری و هماهنگی مناسب بین حمل‌ونقل و کاربری زمین است، افزود: با بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینه TOD در گذشته، شاخص‌های TOD معرفی شد که وجود ابعاد مختلف در مفهوم TOD و تفسیرهای مختلف از آن باعث پیچیدگی در امر برنامه‌ریزی شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: سنجش اصول TOD و برنامه‌ریزی در این زمینه، مستلزم شناسایی شاخص‌ها و محاسبه شاخص‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب است.

وی تصریح کرد: با توجه به داده‌های در دسترس، شاخص‌های تراکم مسکونی، کاربری مختلط، پارکینگ، دسترسی پیاده، دسترسی خیابانی، کیفیت پیاده‌گذر و قدرت حمل‌ونقل همگانی به عنوان شاخص‌های منتخب پژوهش تعیین، سپس به بررسی مطالعات انجام گرفته در گذشته برای هر شاخص منتخب، پرداخته شد و در ادامه این فصل چگونگی جمع‌آوری داده‌ها و نحوه‌ی محاسبه‌ی شاخص‌ها بیان شد.

نصوحی گفت: پژوهش بر اساس داده‌های رقومی و جغرافیایی دریافتی از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهر اصفهان در نرم‌افزار ARCGIS محاسبه شده و در پایان این فصل نیز چگونگی مراحل ساخت شاخص ترکیبی انجام گرفته در پژوهش بیان شد.

وی با بیان اینکه با توجه به اطلاعات و داده‌های در دسترس شهر اصفهان، شاخص‌های TOD، برای نواحی اطراف ایستگاه‌های حمل‌ونقل همگانی شهر اصفهان محاسبه شده است، اظهار کرد: نقاط قوت و ضعف هر ایستگاه در شاخص‌ها تعیین شده که بیشترین همبستگی شاخص‌ها در این پژوهش بین شاخص تراکم و شاخص دسترسی پیاده دیده می‌شود که این ضریب همبستگی با سطح معناداری ۱۰۰ درصد حاصل شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: در این پژوهش کم‌ترین همبستگی بین دو متغیر کیفیت حمل‌ونقل همگانی و پارکینگ محاسبه و از روش وزن‌دهی ساده استفاده شد.

وی تصریح کرد: پس از انجام پژوهش‌های لازم، ایستگاه‌های برتر در جهت اجرای سیاست‌های TOD معرفی شدند که به ترتیب اولویت در خیابان‌های کاوه-تقاطع پل شهید چمران، جی، میدان انقلاب اسلامی، چهاراه تختی، میدان احمدآباد، بزرگمهر، عبدالرزاق، دکتر باهنر، مسجد سید، تقاطع بزرگمهر- هشت بهشت و تقاطع چهارباغ - خیابان سپه قرار دارد.

نصوحی با بیان اینکه برای این مناطق اجرای سیاست‌های TOD از جمله ارائه مجوزهای ساخت‌وساز و توسعه کاربری‌ها در مناطق کم‌تراکم، ایجاد محیطی با کیفیت از نظر ویژگی‌های پیاده‌رو مانند روسازی، عرض، روشنایی، مسطح بودن و… همچنین از نظر آرامش روانی مانند ایمنی، امنیت در جهت پیاده‌روی و سفرهای درون ناحیه‌ای، احداث ایستگاه‌های حمل‌ونقل همگانی در مکانی با دسترسی مطلوب و امکانات مناسب، ایجاد محیطی با کاربری متفاوت در برآوردن نیازهای مردم منطقه پیشنهاد می‌شود، گفت: در پایان ۱۵ منطقه مطابق به پنج دسته بزرگ تقسیم و نقاط ضعف و سیاست‌های اجرایی برای هر دسته پیشنهاد شد که نتایج حاصل از محاسبه شاخص‌ها در این پژوهش از یک سو چارچوب لازم جهت بررسی علمی و منطقی را فراهم آورده و از سوی دیگر زمینه اقدامات آینده در راستای ارتقا کیفیت را فراهم می‌آورد.کد محتوا 19177

برچسب ها