آغاز سیاست‌گذاری با موضع و موضوع کلانشهر اصفهان

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: پروژه‌های پژوهشی با موضوع و موضع عملکردی متفاوت در سطح شهر و مناطق شهری تعریف می‌شود.

سعید ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار ايمنا اظهار کرد: پروژه‌هایی با موضوعات کلان از نظر موضوعی عموماً کل پهنه کلانشهر را در برمی‌گیرد، از این جمله می‌توان به پروژه‌های " تعیین سهم منابع آلاینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه سیاهه آلاینده‌های گازی"اشاره کرد که به وسیله دانشگاه اصفهان در حال انجام است.

وی افزود: "پروژه طراحی پایدار اقلیمی ساختمان‌ها " نیز جز طرح‌هایی با موضوعات کلان است که به وسیله دانشگاه هنر اصفهان در حال انجام است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه‌های موضعی شهر، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها عموما به محدوده مکانی یا منطقه‌ مشخصی در سطح شهر مربوط می‌شود.

وی تاکید کرد: البته پروژه‌هایی نیز در سطح شهر تعریف و انجام شده که از نظر موضوعی منطقه‌ای خاص را شامل می‌شود، اما محدوده عملکردی از نظر موضعی کل شهر است. 

ابراهیمی با اشاره به پروژه‌هایی که موضوع و موضع عملکرد آنها کل پهنه کلانشهر اصفهان است، عنوان کرد: فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این طرح‌ها آغاز شده و در سال جاری انجام خواهد شد، از آن جمله می‌توان به پروژه نیازسنجی عمومی از شهروندان شهر اصفهان اشاره کرد که هدف آن سنجش میزان رضایت و تعیین میزان اولویت نیازها در سطح مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان است.

وی گفت: بخشی از پروژه‌های در حال انجام ماهیتی درون‌سازمانی دارد، اما اثربخشی آنها در سطح شهر قابل رویت است، پروژه‌های حوزه مدیریت دانش سازمانی، ارزیابی کاربست پژوهش‌ها، کارآفرینی و رصدخانه شهری از جمله این طرح‌ها است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان افزود: چنانچه پروژه‌های پژوهشی به طور خاص برای موضوعی مشخص و موضعی معین در سطح شهر تعریف و انجام شود، نتایج آن‌ها در سایر حوزه‌های مرتبط نیز قابل استفاده است زیرا شهر ماهیت سیستمی دارد و پدیده‌های شهری در ارتباطی متقابل با یکدیگر قرار دارد.

وی ادامه داد:. پروژه امکان‎سنجی مطالعات اتوبوس برقی با هدف ارزیابی فنی و اقتصادی برای استفاده از اتوبوس‌های برقی در سیستم حمل و نقل عمومی کلانشهر اصفهان یا پروژه نیازسنجی عمومی با هدف بهره‌گیری از مشارکت شهروندان از جمله این پروژه‌ها است.

ابراهیمی عنوان کرد: نتایج پروژه "مطالعات جامع پدافند غیرعامل شهر اصفهان" نیز در طراحی و اجرای تمامی طرح‌های عمرانی در سطح کلانشهر اصفهان قابل استفاده خواهد بود.

فرآیند انجام پروژه‌ها

وی با اشاره به مراحل انجام پروژه‌های پژوهشی، گفت: با توجه به قوانین و ضوابط موجود پس از استعلام عناوین از تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری اصفهان بر اساس فرآیند نیازسنجی پژوهشی، در جلساتی این عناوین دقیق‌سازی و اولویت‌بندی می‌شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به روند انجام، راهبری و تحویل گیری طرح‌های شهری، ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر و مقامات شهرداری، فراخوان عمومی و انتخاب مشاور انجام شده و در نهایت پروژه‌ها تحویل‌ داده می‌شود.

وی تصریح کرد: همه مراحل فرآیند انجام پروژه‌های پژوهشی در شهرداری اصفهان مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت و همکاری تمامی بخش‌های مرتبط با موضوع است به گونه‌ای که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی درون‌سازمانی در بعضی موارد بر حسب نیاز از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و بخش‌های برون‌سازمانی نیز استفاده می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به پروژه‌هایی که در حوزه آلودگی هوا در حال انجام است، خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست استان به منظور راهبری این پروژه‌ها همکاری دارد و البته تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات دانش‌بنیان به عنوان بخش‌های پیشرو در حیطه علم و دانش نیز اهمیت قابل توجهی برای انجام پروژه‌ها دارد.کد محتوا 18312

برچسب ها