تخصیص اعتبار به فضاهای بی دفاع شهری منطقه ۳ اصفهان در بودجه ۹۹

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای بررسی آسیب‌های اجتماعی در این منطقه مطالعات میدانی و منطقه‌ای انجام شده و در بودجه سال آینده منطقه سه اعتبار لازم در نظر گرفته می‌شود تا دسترسی‌های مناسب در فضاهای بی دفاع شهری برای تردد شهروندان و نیروهای امنیتی و امدادی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، کوروش محمدی در هفتمین ملاقات مردمی مدیریت شهری در منطقه سه اصفهان گفت: منطقه سه آبروی شهر اصفهان بوده و عزت اصفهان در این منطقه قابل احساس است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات منطقه سه فضاهای بی‌دفاع شهری است زیرا بسیاری از بافت‌های آن قدیمی و خالی از سکنه و به محل تردد افراد ناباب تبدیل شده است، افزود: برای بررسی آسیب‌های اجتماعی در این منطقه مطالعات میدانی و منطقه‌ای انجام شده و در بودجه سال آینده منطقه سه اعتبار لازم در نظر گرفته می‌شود تا دسترسی‌های مناسب در فضاهای بی دفاع شهری برای تردد شهروندان و نیروهای امنیتی و امدادی فراهم شود.

وی تاکید کرد: برای افزایش توانمندسازی شهروندان پیشنهاد می‌شود شهرداری منطقه سه، پروپوزالی تحت عنوان آموزش اجتماعی برای شهروندان منطقه آماده کند تا در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شود، این اقدام تاکنون در پنج منطقه شهرداری اصفهان انجام شده و نتایج خوبی به دست آمده است.کد محتوا 18267

برچسب ها