سال جهش تولید
  • 1399-05-27 21:51
  • كد محتوا:17182

مشخصات کلی

علیرضا رفیعی
مدیر منطقه 9
1399/05/27 21:52

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 91399درحال خدمت