سال جهش تولید
  • 1399-05-22 17:50
  • كد محتوا:16963

مشخصات کلی

رحیم محمدی
1351
مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1399/05/22 17:55

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی مواد
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
مسئول آموزشهای فنی حرفه ای و کشاورزی استان اصفهان13811389
آموزش و پرورش استان اصفهانمشاور اجرایی مدیر کل13921393
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهانمعاون آموزش متوسطه13931397
وزارت آموزش و پرورشمعاون آموزش و پژوهش مدیر کل دوره اول متوسطه13971399
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان1399درحال خدمت