سال جهش تولید
  • 1399-04-14 10:31
  • كد محتوا:14484

مشخصات کلی

محمد علي جوادي
شهردار اصفهان
1399/04/14 10:33

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13761382