سال جهش تولید
  • 1399-04-13 15:24
  • كد محتوا:14372

مشخصات کلی

مسعود نریمانی
مدیر منطقه 10
1399/04/13 15:25

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013921394