سال جهش تولید
  • 1399-04-13 15:22
  • كد محتوا:14371

مشخصات کلی

بهمن احمدی
مدیر منطقه 10
1399/04/13 15:23

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013871392