سال جهش تولید
  • 1399-04-13 15:19
  • كد محتوا:14370

مشخصات کلی

مرتضی حسام نژاد
مدیر منطقه 10
1399/04/13 15:20

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013841386