سال جهش تولید
  • 1399-04-13 15:14
  • كد محتوا:14369

مشخصات کلی

مجتبی دری
مدیر منطقه 10
1399/04/13 15:15

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013791382