سال جهش تولید
  • 1399-04-13 15:08
  • كد محتوا:14368

مشخصات کلی

محمدصادق حشمتی
مدیر منطقه 10
1399/04/13 15:08

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013721375