سال جهش تولید
  • 1399-04-13 14:55
  • كد محتوا:14367

مشخصات کلی

مهدی مهران نیا
مدیر منطقه 10
1399/04/13 14:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013641368