مشخصات کلی

سیدرضا جعفریان فر
سیدرضا جعفریان فر
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 01:55

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1396 1398
کد محتوا 13680

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان