مشخصات کلی

محمد پرورش
محمد پرورش
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 01:53

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1394 1396
کد محتوا 13679

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان