مشخصات کلی

علی تاجمیر
علی تاجمیر
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:21

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1383 1384
کد محتوا 13676

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان