مشخصات کلی

حسین مظاهری
حسین مظاهری
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:19

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1377 1383
کد محتوا 13675

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان