مشخصات کلی

محمد زارعان
محمد زارعان
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:15

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1371 1373
کد محتوا 13674

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان