مشخصات کلی

عبدالمجید مداحیان
عبدالمجید مداحیان
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 04 تیر 1399, 00:05

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1370 1371
کد محتوا 13672

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان