مشخصات کلی

عبدالرضا برجیان
عبدالرضا برجیان
مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان
سه شنبه, 03 تیر 1399, 23:59

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 1363 1364
کد محتوا 13670

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان