دریافت جایزه ملّی تعالی سازمانی توسط تاکسیرانی اصفهان

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: تاکسیرانی اصفهان به عنوان نخستین سازمان تاکسیرانی کشور و تنها سازمان زیر مجموعه شهرداری اصفهان در جشنواره تعالی سازمانی در سطح کشور شرکت کرده و توانست تقدیر نامه یک ستاره و تندیس جشنواره را دریافت کند.

هادی منوچهری در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام‌های مدیریتی سازمان‌ها و نتایج موفقیت‌های آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر اساس "الگوی تعالی سازمانی" است که وضعیت سازمان را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می‌کند.

وی افزود: با معرفی "مدل تعالی سازمانی" و "جایزه ملّی تعالی سازمانی" از سال ۸۲ بسیاری از مدیران سازمان‌های ایرانی توانسته‌اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود دست یابند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آنها گام بردارند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: تمام سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف اعم از ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خود ارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند.

وی با اشاره به اهداف تعیین جایزه ملّی تعالی سازمانی، گفت: ایجاد فضای رقابتی برای تعالی بنگاه‌ها و سازمان‌ها، تشویق بنگاه‌ها برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود، ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق بنگاه‌ها از اهداف تعیین جایزه ملّی تعالی سازمانی است.

منوچهری گفت: ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی، عمدتاً از بین مدیران و کارشناسان سازمان‌های مختلف، اعم از متقاضیان جایزه و سازمان‌هایی که مدل تعالی سازمانی را به عنوان چارچوبی برای مدیریت سازمان خود برگزیده‌اند، انتخاب می‌شوند و این موضوع خود به عنوان روش بسیار مناسبی برای تبادل تجربیات موفق سازمان‌ها شناخته شده است.

وی تاکید کرد: حضور فعال سازمان‌ها در فرایند کسب جایزه ملّی تعالی سازمانی نشانگر این است که سازمان‌های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان‌ها مقایسه کنند تا به این ترتیب گام‌های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در طول شانزده سال اجرای جایزه ملّی، با تکیه بر تجارب کسب شده طی سال‌های گذشته، این فرصت نیز فراهم شده است تا سازمان‌های ایرانی در تمام بخش‌های اقتصادی و زمینه‌های مختلف فعالیت در فرآیند کسب جایزه ملّی تعالی سازمانی شرکت کنند و دستاوردهای خود را در استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی که در چارچوب مدل تعالی سازمانی به اجرا گذاشته‌اند، با دیگر سازمان‌ها به مقایسه گذاشته و به این ترتیب در فضای تبادل تجربیات، یافته‌ها و دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

وی با اشاره به نحوه ارزیابی متقاضیان، تصریح کرد: سازمان متقاضی توسط تیم ارزیابان، ارزیابی شده و برای اطمینان از همگونی امتیازاتی که توسط این ارزیابان داده می‌شود، تمامی این ارزیابان تحت آموزش‌های جمعی قرار می‌گیرند.

منوچهری خاطرنشان کرد: گزارش ارسالی سازمان‌ها (اظهارنامه تعالی) بر اساس نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود ارزیابی شده و سپس تیم ارزیابان، بازدید از محل را انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ سوالات خود را از سازمان دریافت می‌کنند و متعاقب آن با تشکیل جلسه اجماع و قطعیت نظر تیم ارزیابی، امتیاز تیم ارزیابی تعیین و مراتب به دبیرخانه اعلام می‌شود. کمیته داوری تصمیم نهایی را در خصوص سطح تعالی سازمان متقاضی دریافت خواهد کرد؛ البته تصمیم نهایی در مورد امتیاز و نتیجه حاصل از ارزیابی پس از طی مراحل مربوطه، توسط دبیرخانه به اطلاع سازمان متقاضی خواهد رسید.

وی ادامه داد: در پایان فرآیند ارزیابی و بر اساس ارزیابی‌های شده، گزارش بازخورد توسط تیم ارزیابی از سوی دبیرخانه برای متقاضیان ارسال می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، دبیرخانه جایزه همچنین می‌تواند برگزاری جلسه‌ای را برای بحث بین سازمان متقاضی و تیم ارزیابی تنها جهت تفهیم و تبیین گزارش هماهنگ کند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه برندگان تندیس‌ها به عنوان سازمان‌های الگو در سطح ملّی شناخته شده و در دوره‌های بعدی در ارائه روش‌های موفق خود به سایر متقاضیان با سازمان مجری طرح همکاری می‌کنند، اظهار کرد: این همکاری در قالب برگزاری بازدیدهای گروهی برنامه‌ریزی شده و سمینارها و کارگاه‌های مرتبط برگزار می شود.کد محتوا 13591

برچسب ها