ارایه راه‌حل‌های کاربردی برای برطرف کردن گره ترافیکی در منطقه ۳

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارایه راه‌حل‌های کاربردی برای برطرف کردن گره ترافیکی تقاطع فردوسی، خیابان کمال اسماعیل در منطقه سه به عنوان یک پژوهشی مسئله محور که حوزه بهره‌بردار آن معاونت حمل و نقل و ترافیک است توسط دانشگاه اصفهان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: تقاطع‌ها بخش عمده‌ای از سفرهای درون‌شهری را به خود اختصاص داده و کیفیت جابه‌جایی در آن‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی افزود: نحوه مدیریت جریان ترافیک در تقاطع‌ها می‌تواند نقش عمده‌ای در روان‌سازی جریان ترافیک درون‌شهری ایفا کند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده یکی از تقاطع‌های اصلی ترافیکی شهر اصفهان محسوب می‌شود که بهبود وضعیت ترافیکی آن می‌تواند تأثیر مثبتی بر ترافیک کلی در محورهای شمالی جنوبی و نیز اطراف زاینده رود، داشته باشد.

وی با بیان اینکه دو نگرش عمده در بررسی تأثیر طرح‌های مختلف بر رفتار ترافیکی به طور کلی شامل نگرش کلاسیک و نگرش شبیه سازی است، گفت: در نگرش کلاسیک با استفاده از تئوری‌های ریاضیاتی موجود به فرموله کردن رفتار ترافیکی پرداخته می‌شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در روش‌های بر مبنای شبیه‌سازی ابتدا با استفاده از روش‌هایی مانند System Dynamic، Discrete Events، Cellular Automata یا Agent based Modeling مدلی از دنیای واقعی شامل شبکه، وسایل نقلیه، عابران و تأسیسات و تجهیزات مربوطه تشکیل می‌شود، سپس این مدل در طی فرآیند کالیبراسیون از انطباق حداکثری این مدل با دنیای واقعی در شرایط موجود اطمینان حاصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این مدل می‌تواند به عنوان مبنایی برای بررسی نحوه تأثیر تغییر پارامترهای مختلف بر رفتار ترافیکی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: یکی از نرم افزارهایی که در زمینه شبیه‌سازی فرایندهای ترافیکی بسیار مورد استفاده قرار گرفته نرم افزار Aimsun است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه روش تحقیق در این پروژه شامل تعیین حجم جریان (تعداد وسایل نقلیه) در خیابان‌های منتهی به تقاطع کمال اسماعیل-فردوسی و وارد کردن این اطلاعات در نرم افزار Aimsun و تحلیل نمودارهای حاصله تحت سناریوهای مختلف است، گفت: بر این اساس در این تحقیق ابتدا هشت سناریوی به منظور اصلاح تقاطع مذکور طراحی، هر یک از این سناریوها در قالب نرم افزار aimsun شبیه‌سازی و کیفیت تردد در مورد هر سناریو با شاخص‌های کیفیت تردد در وضعیت موجود مقایسه شد.

وی ادامه داد: نتایج حاصل نشان دهنده برتری نسبی طرح تغییر تقاطع فردوسی، کمال اسماعیل به میدان با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به کانالیزه کردن گردش‌ها به چپ و راست است.کد محتوا 13439

برچسب ها