اجرای تعالی سازمانی در مناطق ۹ و ۱۰ شهرداری اصفهان

برای نخستین بار فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی که در راستای شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و شناسایی بهتر فرصت‌ها و تهدیدات و بهره‌مندی بهتر از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در تعدادی از مناطق شهرداری اصفهان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی راهکارهایی برای بهبود سازمان و ایجاد زمینه واقعی مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات بهتر مشخص می‌شود.

حمید شهبازی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم رشد و تعالی مدیریت‌های مناطق اظهار کرد: با تکریم به تعالی می اندیشیم و به آن عمل می‌کنیم و با بهره‌گیری از ارزش‌های بنیادینِ مدل تعالی سازمانی به دنبال رشد و توسعه نوین شهری هستیم.

وی با تاکید بر گستردگی فضای رقابتی تصریح کرد: امروزه کسب ‌وکارها بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر از آن شده که یک فرد به تنهایی و بدون استفاده از نگاه سیستمی قادر به مدیریت باشد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان بر لزوم همزمانی توسعه متوازن شهر و تعالی سازمان تاکید کرد و گفت: مدل‌های تعالی سازمانی، ابزاری جهت کمک به سازمان ها برای سنجش میزان حرکت در مسیر تعالی و رشد متوازن است که کمک می کند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب، تفاوت‌ها را شناسایی و راه حل‌های بهینه را تعیین و اجرا کرد.

وی با تاکید بر اهمیت منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی، وسعت، جمعیت و ظرفیت‌های ارزش آفرینی، گفت: امروز منطقه ۱۰ عزم خود را برای داشتن سازمانی متعالی در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های کلان تدوین شده در اسناد بالادستی شهر همچون اصفهان ۱۴۰۰ و برنامه‌های محوری شورای اسلامی شهر جزم کرده تا بتواند نقش خود را در توسعه و تعالی متوازن شهر اصفهان به درستی ایفا کند.  

شهبازی از پیاده‌سازی مدل جامع و کامل EFQM در راستای تحقق تعالی سازمانی توسط مدیریت کلان شهر اصفهان خبر داد و افزود: منطقه ۱۰ به عنوان یکی از مهمترین و پرجمعیت ترین مناطق این کلان شهر اظهارنامه تعالی را تکمیل و خود را در معرض قضاوت ارزیابان قرار داده تا با شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود خود بتواند بیش از پیش در جهت توسعه شهر و رفاه شهروندان گام بردارد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تاب آوری و کسب نتایج پایدار، کیفیت ارایه خدمات به ذی‌نفعان، رهبری دور اندیش و الهام بخش، یادگیری و بهبود و نوآوری، مردم‌مداری و اخلاق مداری و پاسخگویی را محورهای اصلی تعالی سازمانی در منطقه ۱۰ برشمرد و گفت: با «تکریم» به تعالی می‌اندیشیم.

وی با تأکید بر اهمیت تعیین چشم انداز، استراتژی ها، اهداف، تاکتیک‌ها و سیاست گذاری‌ها در این مدل، هدف خود را از پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بهبود مستمر فرآیندها، چابک سازی بیشتر منطقه، ارزش آفرینی بهتر و قدم گذاردن در مسیر تعالی سازمانی در راستای خدمت بیشتر و بهتر به شهروندان ساکن در منطقه ۱۰ عنوان کرد.

انجام فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی در قالب ۹ معیار

عباس روحانی، مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان نیز در این باره اظهار کرد: ارزیابی سازمانی ابزاری است که می تواند برای شناسایی و بهبود رقابت‌پذیری سازمان، مورد استفاده قرار گیرد که با ارائه یک چارچوب جامع و غیرتجویزی، امکان خودارزیابی را فراهم می آورد.

وی افزود: این ارزیابی در واقع  ابزاری مناسب برای آسیب شناسی و طراحی برنامه‌های توسعه‌ای در سطح منطقه به شمار می رود که از طریق آن می‌توان فرصت‌های بهبود در سازمان را شناسایی کرد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای اینکه منطقه ۹ بتواند با موفقیت‌های پایدار و مسیر راهبردی مشخص فعالیت‌های سازمان را در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و سایر ذینفعان پیش ببرد، باید فرآیندهای سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تعالی سازمانی باعث می شود با برنامه ریزی‌های مدون کوتاه مدت و بلند مدت بتوان خدماتی که در سطح منطقه و از نگاه بالاتر در سطح شهر اصفهان ارائه می‌شود را بهبود بخشید.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی در قالب ۹ معیار تمامی فرآیندهای سازمان و کارکنان، ذینفعان و سبک رهبری و مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد که این امر باعث توسعه و بهبود خدمات می‌شود این ارزیابی به شکل موثر هم برای سازمان و کارکنان آن و هم برای ذینفعان سازمان مفید خواهد بود.

روحانی گفت: فرآیند تعالی سازمانی باعث می شود کارکنان، مسئولان و رؤسای ادارات منطقه، روابط موجود بین عملکرد و فعالیت خود را در توانمندی ارائه خدمات به شهروندان و سایر ذی‌نفعان تشخیص دهند و در نتیجه باعت می‌شود فعالیت ها به شکل بهتر و با سرعت بیشتر پیش رود.کد محتوا 13323

برچسب ها