31 خرداد 1399 - 12:22

در قسمت شمال اصفهان بالاتر از فلکه­ ی جمهوری (دروازه­ تهران)، به سمت شمال غربی، در مقابل کارخانه­ ی روغن نباتی ناز، دشتی سرسبز و خرم به نام فرتمان قرار­دارد که گاه پرتمان نیز خوانده­ می‌شود و برخی تازی­ دوستان، آن را فرطمان می ­نویسند که بی­ شک، سهو و غلط است. این صحرای دلاویز که از شمال به کوجان و از جنوب به صحرای کساره محدود است، سابق بر این دهکده­ ای داشته­ است که اینک آثاری از آن باقی­ استولی در حال حاضر، دهکده به­ شمار­نمی ­آید.

در قسمت شمال اصفهان بالاتر از فلکه­ ی جمهوری (دروازه­ تهران)، به سمت شمال غربی، در مقابل کارخانه­ ی روغن نباتی ناز، دشتی سرسبز و خرم به نام فرتمان قرار­دارد که گاه پرتمان نیز خوانده­ می‌شود و برخی تازی­ دوستان، آن را فرطمان می ­نویسند که بی­ شک، سهو و غلط است. این صحرای دلاویز که از شمال به کوجان و از جنوب به صحرای کساره محدود است، سابق بر این دهکده­ ای داشته­ است که اینک آثاری از آن باقی­ استولی در حال حاضر، دهکده به­ شمار­نمی ­آید. 

فرتمان یا پرتمان به­ همین­ صورت، معنی آشکاری ندارد. اگر این کلمه را مرکب از دو جزء فرت+ مان بدانیم، جزء دوم آن مان به معنی خانمان و جایگاه است ولی فرت معنایی ندارد. در بعضی قباله­ های کهن داد­و­ستد و برخی دفاتر دیوانی، آن را فرطومان، معادل فرتمان نوشته ­اند که نشان ­می ­دهد صحیح کلمه، پرتَو+ مان است. پرتو نام همان قومی است که در نواحی شرقی ایران بوده­ اند و واژه­ ی پرتو و پهلوی و پَهلَو، از نام آن ها آمده ­است و اتفاقاً این محل، با دیه‌ای به نام فردوان که از واژه پرتوآن آمده­ است، بسیار نزدیک است و هر دو یک معنا را در­بر­می­ گیرد. از این رو صحیح کلمه، پرتومان است یعنی خانه و جایگاه و خانمان پرتوان که با تخفیف، فرتمان گفته می‌شود» (مهریار، 539:1381).

جابری انصاری آن را از بلوک ماربین می‌داند و می‌نویسد که از مقدار 72 سهم مادی خلیل از رودخانه­ زاینده­ رود، فرتومان از دو سهم و نیم آن آب می­ گیرد (جابری انصاری، 422:1378).

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12819

برچسب ها