مشخصات کلی

محسن عاصمی
  • محسن عاصمی
  • مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 25 خرداد 1399, 23:13

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان 1381 1384
کد محتوا 12015

برچسب ها