مشخصات کلی

سعید خادم آقا
  • سعید خادم آقا
  • مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 25 خرداد 1399, 23:12

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل دفتر فني و طراحي شهرداري اصفهان 1380 1381
کد محتوا 12014

برچسب ها