مشخصات کلی

  • حسينعلي جهانبخش هرندي
  • مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
  • جمعه, 23 خرداد 1399, 12:35

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1378 1380
شهرداری اصفهان مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1371 1374
کد محتوا 11855

برچسب ها