مشخصات کلی

مصطفی محمدی
مصطفی محمدی
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 22:06

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1387 1388
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1394 1395
کد محتوا 11724

برچسب ها