مشخصات کلی

عبدالکریم محمدی
مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان
چهارشنبه, 21 خرداد 1399, 21:54

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1384 1387
کد محتوا 11723

برچسب ها