مهین شکرانی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-18 21:56
  • كد محتوا:11492

مشخصات کلی

مهین شکرانی
مصطفي
1340
مدیر منطقه 1
1399/04/14 14:03

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
اداره پيمان حوزه عمرانرييس13781383
امور قراردادهاكارشناس مسئول13831396
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 11396درحال خدمت

افتخارات و عناوین

  • برگزیده جشنواره ملی روز مهندسی (روز خوارزمی)

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

  • همکار ی و عضو کمیته های تدوین برنامه های 5 ساله شهرداری اصفهان
  • همکاری در ایجاد و تهیه دستورالعملهای وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی مناطق
  • اقدامات لازم در خصوص انتخاب پیمانکارهای پروژه های عمرانی طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مبادله قراردادها