مشخصات کلی

حمیدرضا صبور
حمیدرضا صبور
عباس
1344
مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
جمعه, 09 خرداد 1399, 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1383 1397
کد محتوا 11275

برچسب ها