سال جهش تولید
  • 1399-03-15 20:52
  • كد محتوا:11274

مشخصات کلی

تیمور باجول
امان اله
1341
مدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان
1399/03/20 10:08

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- کیفیت از مرکزآموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان13701383
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان13861394