سال جهش تولید
  • 1399-03-15 20:46
  • كد محتوا:11273

مشخصات کلی

ابوالفضل شکوری
محمد
1337
مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
1399/03/09 09:56

تحصیلات

  • کارشناسی مدیریت دولتی از شهید بهشتی

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان13681370