اکبر آزاد | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 19:46
  • كد محتوا:11124

مشخصات کلی

اکبر آزاد
مدیر منطقه 9
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713641369
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 913691374