عباس جمشیدی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 19:41
  • كد محتوا:11122

مشخصات کلی

عباس جمشیدی
مدیر منطقه 3
1399/03/23 00:54

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 513701372
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713731375
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313781381
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313821383