عباس زمردیان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 19:40
  • كد محتوا:11121

مشخصات کلی

عباس زمردیان
مدیر منطقه 7
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713751377