منصور باقرصاد | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 19:39
  • كد محتوا:11120

مشخصات کلی

منصور باقرصاد
معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713771378
شهرداری اصفهانمعاون خدمات شهري شهرداری اصفهان13821389