محسن عسگری | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 19:37
  • كد محتوا:11119

مشخصات کلی

محسن عسگری
مدیر منطقه 9
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713781381
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 913811383