حسن كريميان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 16:06
  • كد محتوا:11091

مشخصات کلی

حسن كريميان
مدیر منطقه 3
1399/03/23 00:53

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 513721373
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713721373
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان13781379
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313811382