روانفر | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 15:19
  • كد محتوا:11078

مشخصات کلی

روانفر
مدیر منطقه 3
1399/03/23 00:55

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313831384