مشخصات کلی

مسعود سیفی
مسعود سیفی
مدیر منطقه 2
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1398 1398
کد محتوا 11055

برچسب ها