مشخصات کلی

سید اسماعیل محمودی
سید اسماعیل محمودی
مدیر منطقه 2
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1382 1384
کد محتوا 11052

برچسب ها