مشخصات کلی

محمدرضا اللهی
مدیر منطقه 2
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1380 1382
کد محتوا 11051

برچسب ها