سید قاسم حسینی | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 11:03
  • كد محتوا:11050

مشخصات کلی

سید قاسم حسینی
مدیر منطقه 2
1399/03/23 00:37

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313731376
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان13761378
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 213781380