مشخصات کلی

احمد قاسمی
احمد قاسمی
مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان
1399/03/20 21:18

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1371 1373
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان 1379 1380
کد محتوا 11046

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان