مشخصات کلی

کیومرث اسدپور
کیومرث اسدپور
مدیر منطقه 10
1399/04/13 14:58

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1366 1369
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 10 1368 1372
کد محتوا 11043

برچسب ها